Informacja o wycieczkach grup zorganizowanych
na terenie oddziału TVP S.A. w Rzeszowie

Wszystkich chętnych do zwiedzania obiektu Telewizji Rzeszów informujemy, że od 12 kwietnia 2017 r. wprowadzony zostaje nowy system oprowadzania wycieczek na terenie Oddziału TVP S.A. w Rzeszowie.

W zwiedzaniu mogą uczestniczyć wyłącznie zorganizowane grupy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, studentów oraz osób dorosłych (grupa nie może być mniejsza niż 20 osób i większa niż 25 osób). Wycieczki przyjmowane są w dwa wyznaczone dni w tygodniu, we wtorki i czwartki, w godzinach 10.00 – 12.00. Wszyscy zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowo – ochronnych obowiązujących na terenie obiektu Telewizji Rzeszów.

Rezerwacje zwiedzania obiektów TVP3 Rzeszów przyjmowane są wyłącznie telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 pod nr tel. (17) 86 13 347 lub (17) 86 13 301. Ze względu na charakter i godziny pracy Telewizji, w wyznaczonym dniu mogą zostać przyjęte maksymalnie dwie wycieczki.

Wycieczka do TVP3 Rzeszów obejmuje wizytę w studiu i reżyserce, w pomieszczeniach archiwum oraz obejrzenie materiału filmowego. Planowany czas wycieczki ok. 60 min.

Regulamin w załączeniu.