W każdy piątek studenci z Kliniki Prawa WSPiA – Rzeszowskiej Szkoły Wyższej pełnią dyżur telefoniczny w TVP3 Rzeszów.

Głównym celem Kliniki jest bezpłatne udzielanie porad prawnych osobom niezamożnym przez najlepszych studentów, pod opieką pracowników naukowych WSPiA. Dodatkowym celem jest m.in. prowadzenie badań naukowych, w szczególności dotyczących praktyki stosowania prawa i naruszeń praw człowieka.

Studenci WSPiA pracujący w Klinice zajmują się m.in. wydawaniem opinii prawnych w indywidualnych sprawach z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego, cywilnego i karnego (przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, przemoc w rodzinie, przestępstwa na szkodę dziecka, przestępstwa przeciwko wolności, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji). W ten sposób nie tylko weryfikują i uzupełniają swoją wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim uczą się analizy konkretnych stanów faktycznych i ich oceny z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa.

Celem Kliniki jest również podniesienie świadomości i kultury prawnej mieszkańców Podkarpacia.

Adres:
Rzeszów, ul. Cegielniana 14
Czynna:
poniedziałki, środy i piątki - w godzinach od 10.00 do 14.00 wtorki i czwartki – w godzinach od 14.00 do 18.00 trzecia sobota miesiąca - w godzinach od 10.00 do 14.00 dyżury telefoniczne w TVP3 Rzeszów w każdy piątek od godz. 18.30 do 19.30