Wszystko odbywa się ramach 17. Dnia Papieskiego, który w tym roku zaplanowano w najbliższą niedzielę, która upłynie pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją. Będą tez koncerty w parku papieskim w Rzeszowie. Święto ma przypominać o wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku.

Jan Paweł II - papież pielgrzym, odwiedził 129 krajów. Docierał do obszarów nędzy i głodu, a także tam, gdzie było łamane prawo do wolności i godnego życia. Podczas 26-letniego pontyfikatu wielokrotnie podkreślał, że to młodzież jest przyszłością Kościoła, jego wiosną, a fundusze na jej kształcenie - to żywy pomnik pomocy bliźniemu. Zachęcał do wspierania uczniów i studentów takich jak choćby Ania i Emilia z rzeszowskich uczelni. Tak powstały papieskie stypendia i Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Z kolei Agnieszka jest studentką prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jej średnia ocen na studiach przekracza 4,5. Stypendystką fundacji jest już od 8 lat. Ale to nie wszystko Agnieszka angażuje się też w działalność charytatywną - rejestruje dawców szpiku dając nadzieje na życie innym. Stypendium papieskie jest dla niej ogromną pomocą.

Stypendyści i wolontariusze akcji - już są gotowi, by wyjść na ulice miast i prosić przechodniów o wsparcie dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Uczniowie rzeszowskich szkół pierwsze zbiórki już mają za sobą. Na ulicach podkarpackich miast i pod kościołami staną setki wolontariuszy w charakterystycznych żółtych chustach. Staną z takimi puszkami z logo Fundacji dzieło Nowego Tysiąclecia i będą zachęcać do zbiórki na stypendia.

XVII Dzień Papieski będzie pełen imprez. Rzeszowska młodzież spotka się na błoniach kolo katedry w wiosce papieskiej. Będzie wspólna msza, akcja od tańca do różańca i koncerty. W całym regionie na ulicach i pod kościołami pojawi się kilkuset wolontariuszy z puszkami, którzy znów zbiorą fundusze potrzebne około 200 uczniom i studentom z pięciu diecezji Podkarpacia.