Na dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa radni zdecydowali m.in. o przeniesieniu na przyszły rok dofinansowania na dwa łączniki z autostradą A4 w Sędziszowie i w Rzeszowie, a także na łącznik budowanej drogi ekspresowej S19 z drogą krajową nr 19. Łączna kwota pomocy samorządu województwa dla realizujących te projekty powiatów rzeszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego to blisko 3 mln zł. Radni dyskutowali także o planach utworzenia w Rzeszowie Szpitala Uniwersyteckiego.

Decyzję o przesunięciu pieniędzy na drogowe łączniki do autostrady radni podjęli na wniosek powiatów rzeszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego. Radni Sejmiku Województwa podjęli dziś także kolejną decyzję w kierunku utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego. Na mocy przyjętej uchwały, nieruchomości Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie zostały przekazane w formie darowizny Uniwersytetowi Rzeszowskiemu.

Dziś odbyła się również nadzwyczajna sesja Sejmiku, na której marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl odebrał złoty medal "Za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego". To odznaczenie za wsparcie i promowanie Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków.