Podkarpackie Kuratorium Oświaty przedstawiło dane dotyczące liczby pracujących nauczycieli po reformie edukacji. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym jest ich blisko 600 więcej, a liczba etatów wzrosła o ponad 1000. Zdaniem kurator oświaty w najbliższym czasie będzie też dodatkowa praca dla tzw. nauczycieli wspomagających do prowadzenia zajęć na przykład z dziećmi autystycznymi oraz z zakresu doradztwa zawodowego.

Po reformie edukacji na Podkarpaciu powstało dodatkowo 59 szkół podstawowych, 20 liceów i 13 techników. Nowych szkół branżowych I stopnia jest 89. Jednocześnie rozpoczęło się wygaszanie gimnazjów. Te zmiany struktury szkół spowodowały zmiany kadrowe.

- Mamy o 597 nauczycieli więcej w tej chwili zatrudnionych, w systemie szkolnictwa jest 39 659 nauczycieli. Co cieszy to również wzrost etatów nauczycieli, wzrosły te etaty o 1051 to 2,8 procenta w stosunku do roku poprzedniego.

To dane z 30 września. Podkarpacki Kurator Oświaty wyjaśniała, że system oświatowy nie wskazuje ile osób odeszło z zawodu np. na emerytury. Wskazuje tylko nowe osoby zatrudnione na umowy. Zmieniająca się struktura szkół i nowe podstawy programowe oznaczają też zmianę zapotrzebowania na pedagogów, potrzebni będą m.in. nowi tzw. nauczyciele wspomagający.

- To są nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji. Będzie taka grupa poszukiwana bardzo długo, która jest wyspecjalizowana w pracy z dziećmi autystycznymi, z zespołem aspergera. Będą to nauczyciele z przedmiotów ścisłych i wreszcie duża grupa z doradztwa zawodowego.

W przyszłym roku szkolnym będzie nowa podstawa programowa - mówiła kurator oświaty. I takich zajęć będzie 10 godzin w klasie 7 i 10 w branżowej szkole I stopnia. Małgorzata Rauch zapowiedziała, że przygotowywany jest projekt nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który będzie ograniczał liczbę nadgodzin jeśli chodzi o dyrektorów i wicedyrektorów szkół. To dlatego, że istniało niepokojące zjawisko, że dyrektorzy ustalając grafik przydzielali sobie zbyt dużo takich dodatkowych zajęć.