Członek zarządu Nowoczesnej poseł Ryszard Petru i stowarzyszenie Plan Petru dyskutowali w Rzeszowie o naprawie państwa. Ale też przedwyborczych koalicjach. To pierwsza ekspercka dyskusja z udziałem ugrupowań opozycyjnych i organizacji pozarządowych.

Czasu jest mało więc warto rozmawiać o współpracy już teraz - także tej programowej - przekonywał Ryszard Petru. Jego zdaniem ugrupowania opozycyjne ale też organizacje pozarządowe powinny zjednoczyć siły i stworzyć wspólne listy wyborcze. A szczególnie ważni jak przekonywał są wspólni kandydaci na prezydentów miast tak jak to już stało się w Warszawie.

Mówiąc o planie działania przypomniał, że chodzi o założenia, których realizacja pomogłaby jak to określił naprawić Państwo. Chodzi między innymi o praworządność ale też dynamiczny i zdrowy rozwój gospodarczy oparty na nowoczesnych inwestycjach, eksporcie i konsumpcji, realny wzrost płac osiągany przez odejście od modelu taniej siły roboczej, politykę międzynarodową gwarantującą trwałe sojusze i uczestnictwo w strefie euro.

Do udziału w rzeszowskiej debacie eksperckiej – pierwszej, ale rozpoczynającej cykl takich spotkań zaproszono przedstawicieli opozycyjnych ugrupowań politycznych, ale też lokalnych organizacji pozarządowych.