Profesor Rita Süssmuth - przewodnicząca Bundestagu w latach 1988-1998, odebrała dziś tytuł doktora honoris causa, przyznany jej przez Uniwersytet Rzeszowski. Z wnioskiem o uhonorowanie niemieckiej polityk i naukowiec wystąpił Wydział Socjologiczno-Historyczny uczelni, który docenił ją przede wszystkim za budowanie dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy Polakami i Niemcami.

Zawsze świetnie przygotowana, chłodna i opanowana, stawiana za wzór polityka i naukowca - tak o profesor Ricie Süssmuth mówią przedstawiciele polskich ośrodków naukowych. W latach 80. została powołana na ministra do spraw młodzieży, rodziny i zdrowia oraz do spraw kobiet. Przez 10 lat była przewodniczącą Bundestagu. Przewodniczyła także Niezależnej Komisji Imigracji oraz Światowej Komisji do Spraw Migracji Międzynarodowych. Nagrodzona między innymi za zasługi dla integracji muzułmanów i migrantów. W 2005 roku została przewodniczącą Instytutu Polskiego w Niemczech, trzy lata później przewodniczącą Zarządu Niemiecko-Polskiej Fundacji Naukowej. Podczas laudacji podkreślano, że jej wkład w politykę wiele razy był ważny także z punktu widzenia Polski.

Właśnie za budowanie dobrych relacji polsko-niemieckich profesor odebrała dziś tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas wykładu podkreślała, że dobre sąsiedztwo to podstawa dobrej współpracy i budowania społeczeństwa obywatelskiego. O potrzebie pielęgnowania relacji polsko-niemieckich mówili dziś także inni goście uroczystości.

Profesor Rita Süssmuth to pierwsza w historii Uniwersytetu Rzeszowskiego kobieta odznaczona tytułem doktora honoris causa. W tym gronie są już między innymi: Św. Jan Paweł II, Józef Szajna, arcybiskup Ignacy Tokarczuk, Wiesław Myśliwski oraz prof. Jan Miodek.