Mężczyźni dostali się do naszego kraju w naczepie ciężarówki jadącej z Turcji. Spędzili w niej trzy dni, a kiedy auto zatrzymało się na jednej ze stacji benzynowych, wydostali się z pojazdu. Byli przekonani, że są już na terenie Niemiec, gdzie chcieli się dostać.

Zatrzymani przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy oraz dobrowolnie poddali się karze 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie zostali umieszczeni na 3 miesiące w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku. Jednocześnie wszczęta została procedura zobowiązująca ich do opuszczenia Polski.

W tym roku to już druga grupa nielegalnych imigrantów zatrzymana na Podkarpaciu. Dwa tygodnie temu były to dwie, pochodzące z Iranu, rodziny z czworgiem dzieci. Najmłodsze miało 7 miesięcy. Oni także przez Polskę chcieli dostać się do Niemiec.