Jego celem jest wypromowanie Karpat jako jednego z najciekawszych regionów. Żeby to się udało stowarzyszenie organizuje kolejne targi, na których wystawiane są m.in. lokalne produkty, pomaga kontaktować ze sobą przedstawicieli branży turystycznej i realizuje setki projektów unijnych. Euroregion Karpacki obchodzi właśnie jubileusz 25-lecia.

Marka Karpacka to symbol, który ma być zaproszeniem do odwiedzenia regionu, na który składają się tereny przygraniczne Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii i Węgier. To w sumie ponad 15 mln ludzi i 154 tys. kilometrów kwadratowych powierzchni. W ramach Stowarzyszenia działa ponad 60 samorządów terytorialnych, ale to także współpraca z setkami partnerów m.in. z branży turystycznej, organizacja targów i wspólna promocja.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki zajmuje się też wdrażaniem projektów unijnych. Tylko od 2001 roku udało się zdobyć dofinansowanie dla 366 takich projektów.