Gmina Cieszanów przejęła od Skarbu Państwa kolejną opuszczoną dawną greckokatolicką cerkiew. Zdobyła milion złotych na jej renowację. W zabytkowych wnętrzach powstanie sala koncertowa i galeria sztuki. O takie zagospodarowanie zabytku zabiegali okoliczni mieszkańcy.

Cerkiew w Dachnowie jest częścią podkarpackiego szlaku architektury drewnianej. Dawna greckokatolicka świątynia po wojnie służyła jako kościół, a od czasu gdy miejscowa parafia wybudowała w latach dziewięćdziesiątych nowy - stoi nieużytkowana.

- Mieszkańcy zaangażowali się w to żeby gmina przejęła od Skarbu Państwa cerkiew i remontujemy ją w tej chwili jako obiekt wystawienniczy, koncertowy. Nie ma tu grekokatolików ale jest to odbierane jako świątynia ciągle żywa i ciągle ważna dla mieszkańców.

Renowacja świątyni i adaptacja jej do nowych funkcji pochłonie blisko milion złotych. Gmina większość tych środków zdobyła z funduszy unijnych. Do środka jako pierwsi weszli archeolodzy.

- Udało się natrafić na dwa groby, które są częścią cmentarzyska cerkiewnego. Oprócz tego badania były prowadzone we wnętrzu budynku i właśnie głównie w obrębie nawy gdzie gromadzili się wierni natrafiliśmy na kilkadziesiąt monet są to zabytki pochodzące z XIX wieku choć najwcześniejsze z XVIII wieku są to grosze koronne Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego poprzednika Augusta III Sasa.

Najstarsze wzmianki o cerkwi w Dachnowie pochodzą z 1531 roku, świątynia która stała w tym miejscu została jednak zniszczona przez Tatarów. Kolejną wybudowano w 1630 roku, a w XIX wieku gruntownie ją przebudowano.

- Wówczas z planu trójdzielnego została przekształcona w plan krzyża, czyli dobudowano do niej dwie nawy boczne. Cerkiew ta jest jednym z ciekawszych obiektów zabytkowych na terenie naszej gminy zachowała się w dobrym stanie. Równie ciekawa jest dzwonnica pochodząca z 1928 roku.

Już wiadomo, że oryginalnym wyposażeniem tego nowego ośrodka kultury będzie cenny oryginalny ikonostas, który teraz zdemontowany czeka na renowację. Gmina Cieszanów nie po raz pierwszy podjęła się zadania ratowania takiego zabytku przez nadanie mu nowej funkcji. Wcześniej udało się w ten sam sposób zagospodarować cerkiew w pobliskim Cieszanowie, pieczołowicie odrestaurowane zostały zabytkowe polichromie. We wnętrzach odbywają się koncerty i organizowane są wystawy.